Obsah

Odber magazínu

Úvodné slovo

V posledných rokoch prechádzajú bytové domy veľkou vlnou žiadúceho znižovania energetickej náročnosti. Všetky tieto opatrenia stavby výrazne zhodnocujú, predlžujú ich životnosť a zlacňujú prevádzku. Ich vedľajším produktom sú však často nenávratné negatívne zásahy do populácie niektorých živočíšnych druhov. Predovšetkým činnosť spojená so zatepľovaním obvodových a strešných plášťov, akokoľvek je prínosom, pre stav životného prostredia, predstavuje hrozbu pre hniezda dažďovníkov a úkryty netopierov.

Elektronický magazín zoznamuje s problematikou ochrany dažďovníkov a netopierov pri stavebných úpravách budov, vrátane aktuálnej právnej úpravy. Ďalšie informácie nielen o súžití chránených živočíchov a obyvateľov bytového domu prezentujeme na:

Bezplatných vzdelávacích seminároch Bezpečný domov, ktoré prebehnú v priebehu mesiac október v mestách: Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Prievidza, Snina, Stropkov, Košice a Bratislava. Priebežne vás však o tejto téme budeme informovať na stránkach www.prenasdom.sk

Pokiaľ máte vlastnú skúsenosť s hniezdením dažďovníkov či netopierov na vašom bytovom dome alebo pokiaľ aktuálne riešite obnovu a čaká vás zoologický prieskum a neviete si s tým rady, obráťte sa priamo na nás. Poradíme vám ako postupovať, aby ste neporušili zákonné povinnosti ohľadom ochrany chránených živočíchov.

Písať môžete na náš kontaktný e-mail: info@prenasdom.sk