Obsah

Odber magazínu

Pozvánka

http://www.prenasdom.sk/images/pozvanky/pozvanka.png

Občianske združenie Pre náš dom v spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou, správcovskou spoločnosťou DOModern, spol. s r. o. a spoločnosťou Majes a.s., si Vás dovoľuje pozvať na tretí ročník úspešného seminára, známeho pod názvom Správa budov s praktickým a legislatívnym zameraním.

 

DÁTUM A MIESTO KONANIA

08.06.2016, od 9:00 – 14:00 hod., registrácia od 8:30 hod.
Grand hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín (mapa)

09.06.2016, od 9:00 – 14:00 hod., registrácia od 8:30 hod.
Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra (mapa)

15.06 .2016, od 9:00 – 14:00 hod., registrácia od 8:30 hod.
Hotel Color, Pri Starom mýte 1, 831 04 Bratislava (mapa)

 

CIEĽOM 

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • Nariadení vlády o výťahoch – ako sa menia povinnosti prevádzkovateľov výťahov, resp. vlastníkov.
 • Ako správne zrealizovať výberové konanie, aké má časti, čo všetko musíme žiadať od výťahárskej firmy a tiež aké kritériá je nutné stanoviť pre správny výber.
 • Hospodárenie s finančnými prostriedkami a k nim prislúchajúce povinnosti.
 • Rozdiel účtovania spoločenstiev v správe spoločenstva a pri mandátnom zastúpení.
 • Diskusia na aktuálne témy, možnosť výmeny skúseností s ostatnými účastníkmi.

 

URČENÉ PRE

zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, zástupcov výboru samospráv, vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správcovské organizácie, bytové a stavebné bytové družstvá, mestské bytové podniky, obce a pre záujemcov o problematiky bývania.

 

PROGRAM

09:00 - 11:00 BLOK

HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI

  • finančné prostriedky, rozpočet a stanovenie záloh, rozúčtovanie nákladov, správa o hospodárení.

 ZÁKLADNÉ ASPEKTY ÚČTOVNÍCTVA

  • povinnosť viesť účtovníctvo a zodpovednosť za jeho vedenie, základné účtovné predpisy, základné povinnosti z pohľadu zákona o účtovníctve a zákon o dani z príjmov,
  • diskusia.
 11:00 - 13:00 BLOK II.

OPTIMÁLNY VÝBER DODÁVATEĽA VÝŤAHU

  • legislatívne požiadavky (NOVÉ nariadenie vlády č. 235/2015 Z. z.),
  • dôvody výmeny či modernizácie výťahu,
  • vyhodnotenie a výber dodávateľa (riziká nesprávneho výberu),
  • pri výbere nezabudnúť na servis, prevádzku a údržbu,
  • diskusia.
13:00 - 14:00 BLOK III.

ZATEPLENÍM A VÝMENOU OKIEN NAŠA PRÁCA NEKONČÍ

  • pravidelná kontrola, správa a servis konštrukcií a technických častí bytového domu,
  • činnosti, ktoré vyplývajú z právnych predpisov a nielen z nich.

 

PREDNÁŠAJÚCI

 •  Ing. Marta Pelikánová, DOModern, spol. s r. o., konateľ správcovskej spoločnosti, certifikovaný manažér správy budov s dlhoročnými skúsenosťami v odbore
 • Jaroslav Gonda, Majes a.s., odborník v oblasti výťahov a zdvíhacích zariadení
 • Ing. Petr Němec, Pre náš dom, o. z., špecialista v oblasti komunikácií, zakladateľ občianskych združení Pre náš dom na Slovensku a Pro náš dům v Českej republike

 

POKYNY A INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

Jednotlivý záujemci o seminár sa prihlásia prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Po vyplnení a odoslaní povinných údajov, budú doručené prostredníctvom e-mailu platobné údaje, ktoré je možné úhradiť bankovým prevodom na účet Združenia.

 

Registrujte sa prosím:  PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

 

 • Prihlášky zasielajte priebežne, najneskôr:
  • do 6.6.2016 pre Trenčína a Nitru;
  • do 13.6.2016 pre Bratislavu alebo
  • do obsadenia kapacity priestorov.
 • Počet miest je limitovaný!

 

CENA ZA SEMINÁR

 

KONTAKTNÁ OSOBA    

Ing. Martina Weberová, tel.: 0918 825 318; e-mail: martina.weberova@prenasdom.sk